Εκπόνηση Πανεπιστημιακών Εργασιών

Τι είναι η μεταπτυχιακή εργασία;

Η μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί ένα κεντρικό μέρος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και αποτελεί το κύριο ακαδημαϊκό έργο που πρέπει να εκπονήσει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Αντιπροσωπεύει μια προηγμένη μορφή ακαδημαϊκής έρευνας και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ανεξαρτησίας του φοιτητή ή της φοιτήτριας στον επιλεγμένο τομέα έρευνας.

Η μεταπτυχιακή εργασία προσφέρει την ευκαιρία στον φοιτητή να εμβαθύνει σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα που τον ενδιαφέρει. Απαιτεί συστηματική έρευνα, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων και κατάλληλο πλάνο εργασίας. Η διαδικασία της εκπόνησης μιας μεταπτυχιακής εργασίας απαιτεί αποφασιστικότητα, προσήλωση και αυτονομία από τον φοιτητή, καθώς η έρευνα και οι αναλύσεις πρέπει να είναι προσεκτικά δομημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Μια μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως ερευνητική μελέτη, εμπειρική έρευνα, ανάλυση περιστατικών, μελέτη περίπτωσης, λογοτεχνική ανάλυση και άλλες. Η επιλογή του τύπου της εργασίας εξαρτάται από το πεδίο μελέτης και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Όσο επιμελής κι αν είσαι, μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που δεν θα έχεις αρκετό χρόνο στη διάθεσή σου για την εκπόνηση της  μεταπτυχιακής σου εργασίας. Μη διστάσεις να ζητήσεις τη βοήθεία μας:

Πόσο χρόνο απαιτεί η εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας;

Αν είσαι μεταπτυχιακός φοιτητής σίγουρα θα έχεις αναρωτηθεί πόσο χρόνο θέλει μια μεταπτυχιακή εργασία για να ολοκληρωθεί. Η διάρκεια εκπόνησης μιας μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να παρουσιάζει διαφορές ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, τον τύπο της εργασίας και τις απαιτήσεις του εκάστοτε Πανεπιστημίου. Ωστόσο, αν θέλουμε να προσδιορίσουμε κάπως το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωσή της θα πρέπει να πούμε ότι κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως έναν χρόνο, ανάλογα με τον όγκο της εργασίας και τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων (ECTS) για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Παρακάτω δίνουμε απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και απορίες σου:

  • Πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώσω στη μελέτη;

Ο χρόνος που θα αφιερώσεις στη μελέτη για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής σου εργασίας εξαρτάται από τον τύπο της εργασίας και τον βαθμό δυσκολίας του θέματος. Αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να κάνεις είναι να βιαστείς. Η εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας, όπως και κάθε άλλης εργασίας άλλωστε, απαιτεί υπομονή. Οπότε προσπάθησε να αφιερώσεις όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να αναζητήσεις την κατάλληλη βιβλιογραφία για το θέμα σου, να κατανοήσεις καλά το αντικείμενο, καθώς και να σχεδιάσεις τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσεις. Καλύτερα να κάνεις αργά και σταθερά βήματα παρά να υποπέσεις σε κάποιο λάθος από βιασύνη και απροσεξία το οποίο θα σου κοστίσει έξτρα χρόνο και κόπο.

  • Η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων απαιτεί επιπλέον χρόνο; 

Ναι. Εάν η μεταπτυχιακή εργασία περιλαμβάνει εμπειρική έρευνα, αυτό μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρόνο για τη συγκέντρωση και την ανάλυση των δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν το δείγμα της μεταπτυχιακής σου εργασίας είναι μαθητές και πρέπει να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια που θα τους μοιράσεις, θα χρειαστεί πρώτα να πάρεις άδεια είτε από το Υπουργείο εάν το δείγμα σου είναι μεγάλο είτε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων εάν το δείγμα σου είναι μικρό. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, όπως καταλαβαίνεις. Άλλα το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο!

  • Η γραφή και η επεξεργασία απαιτούν πολύ χρόνο και προσπάθεια;

Αδιαμφισβήτητα. Η διαδικασία γραφής αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπόνησης μιας μεταπτυχιακής εργασίας και μπορεί να απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Το ίδιο συμβαίνει και με το κομμάτι της επεξεργασίας. Η επεξεργασία και βελτίωση του κειμένου είναι εξίσου σημαντική για την παραγωγή ενός ποιοτικού και ολοκληρωμένου έργου. Τόσο κατά τη συγγραφή όσο και κατά την επεξεργασία θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί αν θέλετε να αποφύγετε λάθη και παραλείψεις.

  • Πόσο χρόνο απαιτούν η υποβολή και η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας;

Για την υποβολή της μεταπτυχιακής εργασίας στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου σου χρειάζεται μόνο ένα κλικ. Δηλαδή δεν είναι η υποβολή που απαιτεί χρόνο από εσένα αλλά η τελική προετοιμασία πριν την υποβολή ώστε να είσαι σίγουρος ότι συμπεριέλαβες στην εργασία σου όλα όσα χρειαζόταν και δεν παρέλειψες τίποτα. Όσον αφορά το κομμάτι της αξιολόγησης της εργασίας από τους επιβλέποντες συνήθως ο χρόνος είναι προκαθορισμένος από το Πανεπιστήμιο και αναγράφεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του εκάστοτε τμήματος.