Προσωπικές Πληροφορίες

Πληροφορίες Εργασίας

Σημαντικά να αναφέρετε είναι: 1. Υλικό που έχετε από την σχολή σας 2. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 3. Τρόπος γραφής (γραμματοσειρά, διάστιχο, μέγεθος γραμματοσειράς) 4. Είδος γραφής της βιβλιογραφικών αναφορών (APA, Harvard, MLA κ.α. )
Κάντε κλικ ή σύρετε αρχεία σε αυτήν την περιοχή για μεταφόρτωση. Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 10 αρχεία.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης που θα βρείτε στην διεύθυνση http://bit.ly/3V58Ts8